کارمندِ صنعتِ نشر،

علاقه‌مند به ریاضیات و فلسفه.

kaave lajevardi photo
عکس: مجید ملکان