بعضی درس‌هایی که گذرانده‌ام


درس‌هایی که گفته‌ام

  • منطق I (قضیه‌ی ناتمامیتِ گودل)

  • منطق II (نظریه‌ی مجموعه‌ها)

  • نوع‌های طبیعی [موضوعات]

  • فلسفه‌ی ریاضیات [موضوعات]

  • ریاضیاتِ اولِ دبیرستان

  • ریاضیاتِ دومِ دبیرستان

  • ریاضیاتِ سالِ دهم


غیررسمی

  • درباره‌ی اختیار (همراه با مهدی نسرین) [موضوعات]

  • فلسفه‌ی اخلاق

  • فیلسوفانِ تحلیلی و معنای زندگی