کتاب‌(ها)

فقدِ ناگهانیِ عقلانیت.

این کتابْ گزیده‌ای است از نوشته‌‌های غیرسیاسی و غیرآکادمیکِ وبلاگِ من، همراه با یک پیشگفتار و چند توضیح. بخشِ ممیّزیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستارِ حذفیاتِ متعدد در کتاب بود (بیش از صد مورد)، و ناشر و من از انتشارِ شکلِ چاپیِ کتاب منصرف شدیم، با اینکه وقتِ عظیمی صرفِ صفحه‌آرایی‌اش شده بود. بارگیریِ کتابْ رایگان است، و فرضِ من بر این است که کسی که بارگیری می‌کند استفاده‌ی تجاری نخواهد کرد. [بارگیریِ کتاب]

روی جلد کتاب فقدِ ناگهانی عقلانیت
روی جلد کتاب فقدِ ناگهانی عقلانیت
پشت جلد کتاب فقدِ ناگهانی عقلانیت